MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

13. 2. 2019 – Rodičovská kavárna „Co by dítě mělo umět od 3 do 6 let“

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA JE JIŽ OBSAZENA!

Rodiče jsou prvními učiteli dítěte s nezastupitelnou úlohou pro pozdější vzdělávání a jeho šťastný život. Zpravidla věnují pozornost vývoji svého dítěte a mají zájem o jeho všestranný rozvoj. Zveme vás tímto na přednášku Mgr. Jiřiny Bednářové, autorky řady metodických materiálů a pomůcek pro předškoláky, kde se můžete dozvědět zásadní informace o tomto důležitém období.

„Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“

(Robert Fulghum).

LEKTOR: Mgr. Jiřina Bednářová (PPP Brno)
KDY: 13. 2. 2019 v 16:00 h.
KDE: ZŠ Kostelní náměstí 21, Moravská Třebová

Akce je pro účastníky ZDARMA.

Na přednášku je nutné se přihlásit prostřednictvím emailu map@masmtj.cz.

Uzávěrka přihlášek 6. 2. 2019. Vaše přihláška bude vždy potvrzena.

Aktuální nabídku najdete vždy na www.mapmtj.cz.

Akce je součástí projektu „MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Moravská Třebová“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654 a je spolufinancovaná Evropskou unii a státním rozpočtem ČR.

Aktuality

Spolupracujeme