MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

18.1.2021 Webinář Jak učit v základní umělecké škole distančně a přitom smysluplně

Popis vzdělávací akce

Webinář přinese účastníkům argumenty, proč nepřistupovat k distanční výuce jen jako k chabé náhražce prezenční výuky. Budou jim otevřeny dveře vedoucí k vlastní kreativitě a nabídnuta cesta, jak seriózně komunikovat s žáky, s rodiči, veřejností, jak učit a následně prezentovat výsledky práce ve virtuálním prostředí. Bude jim nabídnuta práce v prostředí MS Teams a doporučeny aplikace pro práci s midi, reálným zvukem a mixáží pro hudební obor. Pro ostatní umělecké obory bude přínosný postup, jak používat živé vysílání v prostředí Youtube a Facebook. Pro všechny obory pak bude inspirativní tvorba manuálů a používání volně šiřitelné streamovací aplikace OBS Studio vhodné nejenom ke streamování, ale i k tvorbě video nápověd, což se v době, kdy v ZUŠ hledáme nové cesty pro práci s dětmi, zdá jako naprostá nutnost.

Podrobnější informace

Účastníkům bude poskytnuta podpora v oblasti distanční výuky na ZUŠ. Vzhledem k tomu, že umělecké vzdělávání je v ČR realizováno ve školách, nikoli jen ve volnočasových aktivitách, ukazuje se, jak nutné je začít brát i v tomto sektoru školství výuku na dálku vážně a povýšit její význam na úroveň výuky prezenční.
LEKTOR: Mgr. Jiří Taufer, PhD., autor webové aplikace Profesní portfolio.cz, člen projektu SYPO
KDY: 18.1.2021, 8,30 – 11,30 hodin

Uzávěrka přihlášek je 13.1.2021.

Pozvánka

 

Na webinář je nutné se přihlásit na zde nebo na emailu map@masmtj.cz  Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 559.

Aktuality

Spolupracujeme