MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání v místních mateřských a základních školách vytvořením společného plánu rozvoje  prostřednictvím partnerské spolupráce škol, zřizovatelů, neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání s cílem společného plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, nejlepší dostupný servis pro každého učitele a podmínky pro trvalý rozvoj každé školy.

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654. Je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Bohužel zde nemáme co zobrazit.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek e-mailem.

Spolupracujeme