MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Zaujalo nás

Webové stránky:

Inspirativní webové stránky k výuce on line

Inspirativní webové stránky pro rozvoj informativního myšlení https://www.imysleni.cz/

Videa:

Inspirativní ukázky z výuky na YouTube (projekt „Pomáháme školám k úspěchu“)

https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/videoucebnice-pedagogicke-inspirace

Metodiky:

Metodika pro ředitele škol

Využití šablon pro podporu gramotností (zkušenosti ředitelů MŠ a ZŠ)

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82980&view=12726

Metodika – Učíme se venku

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/11/Tajemstvi_skoly_za_skolou_UCIME-SE-VENKU.pdf

Metodiky ČŠI pro hodnocení rozvoje gramotností (ČG, MG, …)

http://www.niqes.cz/Ke-stazeni/Metodiky-pro-hodnoceni-rozvoje-gramotnosti

Metodika Národní rámec kvality – inspekce ČŠI

http://www.niqes.cz/Metodiky/Metodika-vyuziti-narodniho-ramce-kvality

Metodiky NUV

https://gramotnosti.pro/

Výukové materiály na podporu gramotností

http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/casopis-kriticka-gramotnost

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/

http://www.kritickemysleni.cz

http://www.ctenarskekluby.cz

http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/ctenarskagramotnost_final.pdf

https://www.h-mat.cz/pro-ucitele

Výzva OP VVV č. 080 Šablony III

více informací zde

 

Spolupracujeme