MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Partnerství

Hlavní platformou MAP pro území ORP Moravská Třebová je Partnerství. Podobu partnerství určuje každý z nás, neboť je to platforma otevřená všem zájemcům o kvalitní vzdělávání. Scházíme se všichni dohromady minimálně dvakrát do roka.

Mimo velká setkání probíhají dle potřeby individuální jednání, skupinové konzultace a pracovní skupiny na vybraná témata.

Organizace Partnerství a spolupráce odráží členění podle těchto tří základních kategorií:

  • zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých a církevních zřizovatelů),
  • školy (v první řadě ty, které projevily zájem o spolupráci) a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace),
  • uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče).

Partnerství respektuje tzv. principy MAP:

  • spolupráce
  • zapojení dotčené veřejnosti
  • dohody
  • otevřenosti
  • SMART
  • udržitelnosti

Přehled spolupracujících škol.

Spolupracujeme