MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Pracovní skupiny

 1. Financování
  Vedoucí pracovní skupiny: Ing. Jana Bartůňková
 2. Čtenářská gramotnost
  Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Blanka Mauerová
 3. Matematická gramotnost
  Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Radka Jelínková
 4. Rovné příležitosti
  Vedoucí pracovní skupiny: PaedDr. Pavlína Baslerová
 5. Polytechnika
  Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Radek Pilař

Spolupracujeme