MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Co je MAPOVNÍK

MAPOVNÍK se představuje… 

Když se řekne MAP, vybaví se nám různé zajímavé vzdělávací aktivity, semináře, zážitky či lidé, které jsme v uplynulých letech mohli potkávat v rámci projektu MAP II Moravskotřebovska a Jevíčska.

A když se řekne MAPOVNÍK?

Kolektiv autorů tvořený učiteli, kronikáři a pracovníky muzeí našeho regionu vytvořil netradiční vzdělávací materiál, v němž by mohli najít inspiraci nejen pedagogové, ale i rodiče, jenž by chtěli svým žákům a dětem přiblížit místo, kde vyrůstali či dodnes žijí. Nejde o historickou kroniku, turistického průvodce ani přírodovědnou učebnici, nýbrž o soubor učebních textů a pracovních listů. Můžeme  tak společně s dětmi a žáky objevovat historii našeho města či obce. Zjistíme, jak moc zub času proměnil místa, kolem kterých denně chodíme.

Poznáme-li dobře historii, kulturu a přírodu našeho rodiště již v útlém věku,  vytvoříme si k němu pevný, celoživotní vztah. Budeme ho chránit, podílet se na jeho rozvoji a vždy se do něj rádi vrátíme.

MAPOVNÍK je tvořen ze tří částí:

  1. Aktivity s regionální tématikou zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti napříč všemi vzdělávacími oblastmi.
  2. Aktivity zaměřené na badatelskou výuku a na aktivní poznávání přírodních zákonitostí pomocí různých pokusů.
  3. Aktivity zaměřené na robotiku s využíváním stavebnic Scottie Go, Lego WeDo 2.0 a ozobotů.
  4. Questy neboli hledačky mající za cíl zábavnou formou zprostředkovat poznání o místě, které jste navštívili.

MAPOVNÍK se snaží inspirovat učitele k aktivnímu učení, ověřovat výstupy žáků z pohledu zmíněných gramotností a mezipředmětových vztahů. Byl vypracován dle metodiky „Místně ukotveného učení“ a podpůrného metodického  materiálu „Očekávané výsledky učení pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost“ (dílčího výstupu systémového projektu „Podpora práce učitele“ PPUČ).

Věříme, že si učitelé, družináři, vedoucí kroužků a rodiče najdou to své a že MAPOVNÍK přispěje k zábavnému vzdělávání a poučení.

Nenechte se dále zdržovat a pusťte se do listování MAPOVNÍKEM.

 

 

 

 

Spolupracujeme