MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Řídící výbor

Řídí, schvaluje, rozhoduje, zodpovídá, je tvořen zástupci ministerstvem vybraných povinných skupin a schází se minimálně jedenkrát do roka. Výbor má svého zvoleného předsedu, svůj Statut a Jednací řád.

Řídící výbor je hlavní pracovní orgán, který řídí Partnerství MAP na území ORP Moravská Třebová a zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, jmenuje jejich garanty, svolává jednání Partnerství MAP a navrhuje jeho program, zodpovídá za komunikaci Partnerství MAP směrem k obcím v území, k MŠMT, kraji a dalším partnerům.
Členové výboru schvalují Rámcovou strategii MAP II a Akční plán MAP II a jsou zodpovědní za jejich realizaci.

Návrh složení Řídícího výboru MAP II na území  ORP Moravská Třebová:
Funkce
Jméno, příjmení, organizace
Zástupce zřizovatele
Mgr. Miroslav Šafář  (předseda ŘV)  místostarosta města Jevíčko
Zástupce kraje
Mgr. Martin Kiss                                            Krajský úřad Pardubického kraje
Zástupce KAP
Mgr. Milena Kousalová 
RNDr. Lucie Richtr                                  Krajský akční plán
Zástupce Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIDV)
Ing. Markéta Cejnarová
Zástupce regionu Moravskotřebovska a Jevíčska
Ing. Miloš Mička
starosta města Moravská Třebová
Zástupce základních škol
Mgr. Zdeňka Šafaříková                         ředitelka Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179
Mgr. Miloslav Parolek                                    ředitel Základní školy Jevíčko
Zástupce ZŠ a MŠ
Mgr. Růžena Keclíková                            ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dlouhá Loučka
Zástupce mateřských škol
Bc. Hana Fafílková                                    ředitelka Mateřské školy Kunčina
Zástupce učitelů
Mgr. Filip Kolbábek                                          učitel Základní školy Třebařov
Zástupce ORP Moravská Třebová
Bc. Martina Jínková
SAS Charita Moravská Třebová
Zástupce obcí, které nezřizují školu
Petra Klíčová                                             starostka  obce Bezděčí
Zástupce Hospodářské komory ČR
Ing. Lenka Müllerová
Zástupce speciální školy
Mgr. Jitka Kanská                                      ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová
Zástupce oblastní charity
Ludmila Dostálová                                     ředitelka Oblastní charity Moravská Třebová
Zástupce neformálního vzdělávání
Stanislava Kavanová                                   vedoucí Městské knihovny v Jevíčku
Zástupce ZUŠ Jevíčko
Mgr. Art. Ondřej Čada                                   ředitel ZUŠ Jevíčko
Zástupce realizátora projektu MAP MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Ing. Lenka Bojanovská
Zástupce MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Miroslava Šejnohová
Zástupce ASZ
Mgr. Ilona Dvořáková
Zástupce rodičů
 Bc. Lenka Křenková
Zástupce rodičů
 Veronika Tinklová, DiS.

Spolupracujeme