MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Badatelské aktivity

Jak udělat první krok a začít BÁDAT? 

Badatelství (BOV) využívá problémových situací, které v žácích vzbuzují potřebu zjistit, jak věci fungují.

Výsledkem je, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Metodika badatelské výuky je založena na několika základních krocích: 

  • motivace, kladení otázek
  • formulace domněnky, hypotézy
  • provedení pokusu a vyhodnocení→
  • návrat k hypotéze, formulace závěrů a hledání souvislostí

Příručka pro badatele (Projekt CIVIS-GLOBE-BADATELSTVÍ)

Pokyny pro ověřovatele výukového programu – badatel

Protokol pro ověření výukového programu – badatel

Přehled pomůcek k jednotlivým aktivitám

Odkazy na naše dodavatele

Číslo aktivity Název aktivity Věková kategorie
BA 001 Jak vyrobit barevný závoj? 8 - 11 let
BA 002 Lze odhalit složení barviv fixů? 8 - 11 let
BA 003 Složení barev 7 - 11 let
BA 004 Jakým barvivem jsou zbarveny modré lentilky? 8 - 11 let
BA 005 Jak vyrobit barevné žížalky? 8 - 11 let
BA 006 Barvy jako chameleon 8 - 11 let
BA 007 Proč vidíme přes vodu převráceně? 8 - 11 let
BA 008 Jak vyrobit lupu z kapky vody? 8 - 11 let
BA 009 Kouzelný obrázek 8 - 11 let
BA 010 Jak vyrobit stříbrné vejce? 8 - 11 let
BA 011 Jak vyrobit válcové zrcadlo? 8 - 11 let
BA 012 Zrcadlení 8 - 11 let
BA 013 Jak stanovit tvrdost vody v přírodě? 8 - 11 let
BA 014 Jak zjistíme pH vody? 8 - 11 let
BA 015 Jak žijí mravenci? 8 - 11 let
BA 016 Jak zhotovíme otisky kůry stromů? 8 - 11 let
BA 017 Kreslíme přírodními barvivy 8 - 11 let
BA 018 Jak lze odchytit lezoucí hmyz? 8 - 11 let
BA 019 Zkoumání mechů 8 - 11 let
BA 020 K čemu slouží šišky jehličnanů? 8 - 11 let
BA 021 Zkoumáme přírodu hmatem 8 - 11 let
BA 022 Jak vyrobit telefon? 8 - 11 let
BA 023 Jak odhalíme stopy krve na oblečení? 8 - 11 let
BA 024 Jak odhalíme pachatele podle otisků prstů? 8 - 11 let
BA 025 Jak odhalíme tajný vzkaz? 8 - 11 let
BA 026 Jak vyrobíme jednoduchou raketu? 8 - 11 let
BA 027 Těžiště 7 - 11 let

Spolupracujeme