MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Regionální aktivity

Gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání 

Význam pojmu gramotnosti spočívá ve schopnosti žáka uplatnit získané znalosti, dovednosti a postoje při řešení nejrůznějších úloh a životních situací. Je žádoucí gramotnosti rozvíjet napříč vzděláváním, protože různé vzdělávací oblasti k tomu nabízejí různé kontexty. Je proto nutné společné a koordinované úsilí učitelů v různých předmětech a vzdělávacích oblastech.

Níže uvedené materiály poskytují cíle, ke kterým má směřovat vzdělávání v oblasti tří základních gramotností. Tyto cíle jsou vymezeny pro jednotlivé etapy vzdělávání v mateřských a základních školách. Tím získávají povahu „kontinua gramotností“, které učitelům pomáhá ve sledování pokroku každého žáky. Jednotlivé cíle jsou pro učitele zdrojem navazujících vzdělávacích cílů, ukazují směr, nabízejí vodítka. Jedná se o materiály, které mají učitelům usnadnit reflexi vlastní výuky s důrazem na rozvoj základních gramotností ve vzdělávání.

Metodický podpůrný materiál (projekt PPUČ)

Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání

Pokyny pro ověřovatele výukového programu

Protokol pro ověřování programu pdf

Protokol pro ověřování programu docx

Číslo aktivity Název aktivity Věková kategorie Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Digitální gramotnost
MS 001 Kamarádi z Dlouhé stráně 4 - 6 let
MS 002 Chornice – Ahoj, děti, já jsem kniha 5 - 6 let
MS 003 Mladějov – Rybník, kouzelné místo na kraji vesnice 4 - 6 let
MS 004 Kunčina – Vesnice, ve které žiji na konci MŠ
MS 005 Kunčina – Vlaková doprava na konci MŠ
ZS 001 Havran 3.-5. ročník ZŠ
ZS 002 Jevíčko – Hádej, co jsem na konci 5. ročníku ZŠ
ZS 003 Jevíčko – Městské hradby na konci 7. ročníku v ZŠ
ZS 004 Stará řemesla a cechy v Jevíčku na konci 7. ročníku v ZŠ
ZS 005 Jevíčko a historické zajímavosti na konci 7. ročníku v ZŠ
ZS 006 Cechy v Jevíčku na konci 5. ročníku ZŠ
ZS 007 Židé a pokrmy na konci 5. ročníku ZŠ
ZS 008 Minulost a současnost města Jevíčka na konci 5. ročníku ZŠ
ZS 009 Poslední jevíčský poustevník na konci 5. ročníku ZŠ
ZS 010 Město Jevíčko – prezentace města vše
ZS 011 Lapbook města Jevíčka – původ vzniku názvu I. stupeň ZŠ
ZS 012 Jevíčko – Osobnosti města Jevíčka vše
ZS 013 Jevíčko – okolí, plánování tras na konci 5. ročníku ZŠ
ZS 014 Deskovka – Moje město vše

Spolupracujeme