MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Jevíčko a historické zajímavosti

Číslo aktivity: ZS 005
Věková kategorie: na konci 7. ročníku v ZŠ

Pracovní list integruje předměty dějepis, český jazyk, zeměpis a výchova k občanství. Cílem je, aby žáci získali hlubší informace o Jevíčku a vytvořili si tak k němu hlubší vztah. Pracovní list se snaží zaujmout žáky zajímavostmi a nikoli historickými fakty.  Podstatou je práce s textem a mapou ve skupině.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Spolupracujeme