MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Kamarádi z Dlouhé stráně

Číslo aktivity: MS 001
Věková kategorie: 4 - 6 let

Cílem je děti seznámit s Přírodní reservací Dlouholoučské stráně blízko jejich okolí. Vysvětlit si, jak se na daném místě chováme. Přiblížit jim danou krajinu. Pomocí příběhu a dílčím činnostem je vtáhnout do děje.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Spolupracujeme