MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Barvy jako chameleon

Číslo aktivity: BA 006
Věková kategorie: 8 - 11 let

Žák porozumí významu slova přírodní indikátor a vyluhování, dokáže připravit roztoky z přírodních materiálů, ověří jejich využití k důkazu pH vodných roztoků.

Spolupracujeme