MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Jak zhotovíme otisky kůry stromů?

Číslo aktivity: BA 016
Věková kategorie: 8 - 11 let

Žák pozná starší a mladý strom podle borky, uvědomí si rozdíly ve stavbě borky u jednotlivých druhů stromů, zhotoví otisky kůry, navrhne praktické využití borky stromů.

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Přílohy ke stažení

Spolupracujeme