MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Proč vidíme přes vodu převráceně?

Číslo aktivity: BA 007
Věková kategorie: 8 - 11 let

Žák porozumí podstatě lomu světelného paprsku, zjistí, že voda může nahradit lupu, objeví rozdíly v zobrazení osově souměrných a nesouměrných písmen.

Spolupracujeme