MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

WEDO 2 – sestavení modelu přístroje na morseovku

Číslo aktivity: RO 010
Věková kategorie: 7+

Žák sestaví podle návodu model přístroje k přenosu morseovky s použitím zvukového signálu ze stavebnice WEDO 2. Využije tohoto přístroje k přenosu zadané zprávy.

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Přílohy ke stažení

    Spolupracujeme