MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Tisková zpráva k aktivitám v polytechnickém vzdělávání

V měsíci květnu proběhlo v rámci projektu MAP II několik zajímavých akcí, které měly za úkol probudit či podpořit zájem dětí o manuální dovednosti a moderní digitální technologie. Ve Stolístku v Linharticích si po několik dnů mohli děti z MŠ a 1. st. ZŠ zkoušet práci se dřevem za použití pilky, pilníku a stojanové vrtačky a své výrobky si odnášely domů. Pro žáky 8. tříd jsme v Jevíčku zajistili digitální laboratoř na kolech, kde si sami v programu tvořili podklady pro laserové řezání či 3D tiskárnu.

Aktuality

Spolupracujeme