MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

15.12.2020 Předcházíme vývojovým odchylkám v MŠ

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU!

Workshop se zabývá problematikou psychického vývoje předškolních dětí, podmínkami vzniku a projevy sociálně-patologických jevů, možnostmi prevence. Nabízí také závěry aktuálních výzkumů z oblasti školní zralosti, úrovně kontaktu matka-dítě. Přijďte se seznámit s principy vzniku dětského vzdoru a agresivního chování dětí a naučme se jim společně čelit.

Lektor:       PhDr. Jan Svoboda, psycholog, vysokoškolský pedagog, autor mnoha knih s psychologickou tématikou

KDY:           15.12.2020, 13:00 – 16:00 hodin, přihlásit se můžete zde

KDE:           MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, zasedací místnost v 1. patře

Na workshop je nutné se přihlásit zde nebo na map@masmtj.cz , nebo na tel. čísle 739 269 559.

Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2020

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme