MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

11.11.2020 Jednání PS Matematická gramotnost na téma Učíme distančně – sdílení dobré praxe pro 1. stupeň ZŠ

Zveme vás na online setkání PS Matematická gramotnost, která bude mimo jiné určena ke sdílení dobré praxe v oblasti distančního vzdělávání.

Na setkání se se svými zkušenosti z distanční výuky podělí paní Mgr. Radka Jelínková ze ZŠ Velké Opatovice.

Anotace setkání – Učíme distančně:

Distanční výuka na I. stupni je trochu oříšek. Děti nemají dostatek zkušeností s použitím PC, navíc mnozí mají k dispozici jen mobilní telefon. Rodiče odmítají stahovat další a další aplikace … Co s tím?

Na online setkání se Vám pokusíme ukázat nové jednoduché tipy na oživení výuky v době uzavření škol, aby žáky distanční výuka bavila. Získáte také nové podněty pro svoji práci.

LEKTOR:       Mgr. Radka Jelínková, pedagog 1. st. ZŠ, vedoucí PS MG

KDY:           11. 11. 2020, od 16 hodin

Na webinář je nutné se přihlásit zde nebo na map@masmtj.cz , nebo na tel. čísle 739 269 559.

Uzávěrka přihlášek: 4. 11. 2020

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme