MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

11.2. a 12.2.2021 Setkání ředitelů škol online

AKCE JE URČENA PRO ŘEDITELE ŠKOL A JEJICH ZÁSTUPCE.

Webinář seznamuje účastníky s pojmem učící se komunita (Learning Community). Popisuje nutné předpoklady, které podporují vznik skupiny lidí, kteří se společně učí a usilují o to, aby se jejich žáci učili lépe. Vychází z pozitivní psychologie, která buduje kulturu zodpovědnosti, spolupráce a vzájemného učení.

Vede lídry k přemýšlení o své roli v organizaci, vytváření bezpečného prostředí pro učení učitelů a
žáků, vizích školy a společném učení.

Druhá část semináře je věnována konkrétním nástrojům pedagogického vedení – Plán pedagogického rozvoje školy, Plán osobního pedagogického rozvoje, Rozvojové rozhovory, Autoevaluace školy, Dny pro rozvoj školy. Důraz je kladen na autentické materiály a jejich použitelnost v praxi.

Akce je určena pro ředitele škol a jejich zástupce.

LEKTOR: Mgr. Miroslav Kubíček, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, partnerské školy The Kellner Family Foundation

KDY: 11.2.2021, 14 – 16 hodin –  1. část

             12.2.2021, 10 – 12 hodin, – 2. část

Uzávěrka přihlášek je 4.2.2021.

Pozvánka.

 

Na webinář je nutné se přihlásit na zde nebo na emailu map@masmtj.cz  Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 559.

 

 

Aktuality

Spolupracujeme