MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

12.5.2021 Vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

AKCE JE ZRUŠENA.

Zveme Vás na webinář Vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí s Mgr. Lenkou Felcmanovou, spoluautorkou Katalogu podpůrných opatření.

Na webináři se zaměříme na:

  • vzdělávání těchto žáku v kontextu distančního vzdělávání
  • dopady nepodnětného prostředí a ohrožení procesu vzdělávání  a chování žáků v rodinném prostředí
  • možnosti podpory žáků ve školním prostředím
  • identifikace ohrožení ditěte a užitečné informační zdroje
  • vztah mezi naplňováním základních potřeb, chováním žáků a jejich vzdělávacími výsledky

Lektor: Mgr. Lenka Felcmanová

Kdy: 12.5.2021  od 15 do  17 hodin, online

 

Akce je pro účastníky zdarma.

Na akci je nutné se přihlásit na zde v kategorii akce nebo na emailu map@masmtj.cz.

Uzávěrka přihlášek je 5. 5. 2021

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme