MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

7.5.2021 Jak rozvíjet na 2. st. ZŠ čtenářskou gramotnost napříč předměty

Pojďme společně přemýšlet nad šířkou a důležitostí čtenářské gramotnosti, která pomáhá žákům k porozumění jevů kolem nás. Prožijeme si vyučovací hodiny, vedené konstruktivistický způsobem opřené o konkrétní ukázky z výuky. Zamyslíme se nad tím jak plánovat a vyhodnocovat. Workshop je zároveň ochutnávkou připravované Letní školy pro pedagogy 2. st. ZŠ.

Vhodné pro učitele přírodovědných předmětů na 2.st. ZŠ

Lektoři: Mgr. Tomáš Chrobák a Mgr. Monika Olšáková, držitelé ceny Global Teacher Price Czech Republic

KDY: 7.5. 2021, 8:00 – 14:30 hodin

KDE: způsob konání či místo bude upřesněno, v případě trvání vládních opatření bude akce online.

 

Uzávěrka přihlášek 30.4.2021

Akce je pro účastníky zdarma.

Přihlášení na workshop zde na www. mapmtj.cz.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme