MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

13.5.2019 Jednání pracovních skupin

Zveme Vás na společné jednání pracovních skupin Čtenářské a Matematické gramotnosti, Rovných příležitostí a Polytechniky, které se koná dne 13. 5. 2019 v Moravské Třebové na ZŠ Kostelní nám. od 14:30 hodin.

Tématem jednání PS bude připomínkování ročního akčního plánu projektu MAP II a sdílení příkladů dobré praxe z Festivalu pedagogické inspirace Didactica Magna v Karviné.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme