MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

13. 9. 2021 Podnětné prostředí v MŠ

Co si představit pod pojmem podnětné učební prostředí v MŠ?

Na příkladech mateřských škol si ukážeme:

– jak celkově uspořádat učební prostředí v MŠ,

– jak strukturovat prostor třídy do učebních koutků (učebních zón, center aktivit),

– jak jednotlivé koutky vybavit,

– jak přehledně uspořádat učební pomůcky a materiály v nich,

– jak to udělat, aby učební prostředí nabízelo podněty k rozvoji každého z dětí (každý si v něm mohl „najít to svoje“),

– jak pomocí vhodně nastaveného učebního prostředí (ve věkově heterogenní i věkově homogenní třídě) podpořit individualizaci vzdělávání, samostatnost dětí i jejich vzájemnou spolupráci.

Praktické ukázky budou opřeny o příklady podnětného prostředí z konkrétních mateřských škol (zejména škol pracujících podle vzdělávacího programu Začít spolu. Zaměříme se na principy přenositelné do praxe každé MŠ.

KDY: 13.9.2021 od 13,00 do 17,00 hodin
KDE: CEV Stolístek Linhartice, Linhartice 116
LEKTOR: Mgr. Věra Váňová Krejčová (je spoluautorkou RVP PV, průvodkyní škol na jejich cestě změny, cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Její „srdcovkou“ je vzdělávací program Začít spolu). 

Na tento workshop bude navazovat možnost návštěvy lektorky a konzultace přímo ve Vaší  MŠ zaměřená na  metodickou pomoc při řešení konkrétních prostor. Termíny konzultací budou vypsány v termínu  listopad – únor 2022. 

Uzávěrka přihlášek: do 6.9.2021

Přihlásit na akci se můžete zde.

Akce je pro pedagogy  ZDARMA.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme