MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

16.3.2021 PS Polytechnika -sdílení dobré praxe

Cílem online setkání PS je seznámit účastníky s možnostmi rozvíjení polytechnických dovedností u dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ. Názorně se naučí využívat pomůcky, nástroje a materiály užitečné při rozvoji jemné motoriky.

Účastníci předem obdrží krabice s polotovary s velikonoční tématikou. Připraví si pouze ořezávátko na tužky, kladívko, podložku na stůl, lepidlo na dřevo.

Počet míst na setkání PS je omezen.

 

Lektor: Mgr. Jan Helis, Geodeska – školitel v oblasti polytechniky

Kdy: 16. 3. 2021, od 13 – 15:30 hodin, online

 

Akce je pro účastníky zdarma.

Na akci je nutné se přihlásit na zde v kategorii akce nebo na emailu map@masmtj.cz.

Uzávěrka přihlášek je 5. 3. 2021

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme