MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

16. 4. 2019 Aktivizační metody výuky k podpoře čtenářské gramotnosti napříč předměty

Zveme Vás na setkání, které je určeno všem zájemcům, kteří se systematicky rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků zatím nezabývají. Má sloužit jako inspirace/ochutnávka metod k rozvoji ČG. Formou modelových lekcí si předvedeme využití různých metod, včetně reflexe učitelské práce. V průběhu setkání účastníci obdrží textové materiály a pracovní listy.

 

Vhodné pro učitele, kteří s žáky ve svých hodinách pracují s písemnými informacemi a zdroji (např. učitelé F, Bio, Ch, Z, D, Čj, Aj…, Ov) a zpracovávají je. Není určeno pro absolventy kurzu RWCT.

Termín:                          16. 4. 2019 14:00 – 17:00 hod.

Místo konání:                ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21

Lektor:                            PhDr. Libor Kyncl (certifikovaný lektor RWCT, mentor, kouč)

 

Na přednášku je nutné se přihlásit prostřednictvím emailu map@masmtj.cz

Uzávěrka přihlášek:      9. 4. 2019

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme