MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

18. – 20.8.2021 Letní škola pro pedagogy 1. st. ZŠ

Zveme Vás na letní školu s Mgr. Pavlínou Loňkovou!

Teorie i praxe. Jedna bez druhé pozbývá na účinnosti. Proto se v rámci letní školy ponoříme jak do praktických ukázek lekcí, tak do teoretického orámování toho, co se v nich děje. V roli žáků prožijeme lekce z různých předmětů i ročníků napříč 1. stupněm. Čeká nás linka čtenářská i radostná. Zaměříme se na důkladnou práci s cíli, prozkoumáme, jak efektivně zajišťovat pro sebe i své žáky konkrétní a průběžnou zpětnou vazbu. Prakticky si vyzkoušíme některé aktivizační metody a techniky a získané informace si společně utřídíme ke strategiím formativního hodnocení a základním pilířům responzivní výuky.

KDY: 18. – 20. 8. 2021, od 8 hodin do 15 hodin

LEKTOR: Mgr. Pavlína Loňková

KDE: Centrum enviromentální výchovy Stolístek,  Linhartice 116

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity, počet míst omezen!

Přihlásit se můžete zde.

Akce je pro pedagogy  ZDARMA.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme