MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

17.2.2022 Plánování do center aktivit

Seminář je určen učitelkám MŠ, které už mají praktické zkušenosti s plánováním do center aktivit a zároveň by potřebovali získat větší jistotu a další inspirace do své práce.
V průběhu setkání se budeme společně zabývat plánováním s akcentem na samotnou práci v centrech aktivit. Zamyslíme se nad charakterem jednotlivých center, nad zadáním úkolů do center
aktivit a propojíme ji s metodou „5 S“.
Vytvoříme si přípravu tematického celku, který bude vycházet z jednoduchých kritérií a bude zohledňovat principy programu Začít spolu.
Využijeme vzájemných zkušeností, které nám pomohou všímat si, jaké rozvojové příležitosti pro smysluplné učení dětem nabízíme či jak můžeme nabídku činností obohatit.

KDY: 17.2.2022

KDE: CEV Stolístek Linhartice, Linhartice 116

Akce je pro účastníky zdarma.

Přihlásit na akci se můžete zde.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme