MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

21. 3. 2019 Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

Zveme Vás na setkání, které bude věnováno oblasti rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v předškolním věku s ohledem na očekávané výstupy učení. Naučíte se efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti. 

Termín: 21. 3. 2019 v 13.30 – 17.30 h

Místo konání: ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21

Lektor: RNDr. Hana Lišková (VOŠ a SpgŠ Litomyšl)

Více infomací naleznete v pozvánce

Aktuality

Spolupracujeme