MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

21.5.2020 Rizikové chování dětí a mládeže

AKCE JE OBSAZENA!

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou rizikového chování mládeže , napomoci k orientaci v problematice, rozpoznání příznaků, nazírání na téma v širších souvislostech. Najít příčinu problému, rozpounat spouštěče rizikové situace, naučit se předcházet zbytečným konfliktům nebo je řešit pozitivním a konstruktivním způsobem. Dát pedagogům možnost přispět ke zklidnění prožívání disponovaných jedinců a jejich psychické harmonizaci.

Obsah:

  • ADHD x ADD – rozdíl mezi ADHD a nevychovaností, projevy a příčiny vzniku, přístup k dětem s touto poruchou
  • syndrom CAN – souvislost s poruchami chování – např. opoziční vzdor, záškoláctví, antisociální porucha chování, autoagrese, útěky a toulky
  • Zanedbávání – způsoby zanedbávání v souvislosti se školní docházkou, záškoláctví (promyšlené, impulzivní, spouštěče, možnosti předcházení záškoláctví), zánedbávání ve výchově, v základních potřebách, rizikový dospělý, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti,možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
  • ohlašovací povinnost školy – kdy ne, kompetence školy

Seminář je akreditovaný.

LEKTOR: PaedDr. Zdeněk Martínek,   speciální pedagog PPP Pelhřimov, zaměřený na poruchy učení a agresivní chování dětí
KDY: 21. 5. 2020, 9-15 hodin

KDE: Muzeum Moravská Třebová, Svitavská 18, kinosál

Termín přihlášení do 15.5.2020.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme