MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

22. 11. 2018 Jak založit ve škole čtenářský klub

Srdečně Vás zveme na workshop na téma jak založit školní čtenářský klub, přivést žáky ke čtenářství, sdílet zážitky z četby a jak si knihy doporučovat. Nabídneme Vám jak vytvořené společenství nad knihou vést a jakými aktivitami jej naplnit, aby vedlo k rozvoji čtenářských dovedností a probudilo v žácích radost z četby a sdílení zážitků. Zprostředkujeme Vám  zkušenosti Hany Veselkové a Jiřiny Finsterlové, které vedou čtenářský klub Káčko v Základní škole Jevíčko. Společně nahlédneme do zákulisí založení klubu, seznámíme se s principy jejich klubové práce a osvědčenými metodami a činnostmi, které do klubu přivedly jejich žáky.

Probíraná témata:

  • cíle, základní principy a aktivity
  • organizační kroky založení klubu (rozpočet, vybavení, propagace, prezentace)
  • plánování činností, respektování různých zájmů a čtenářských zkušeností
  • tipy na knihy, sdílení námětů a nápadů, které se osvědčily
  • doporučená odborná literatura a zdroje
  • sdílení zkušeností a možnosti aplikace ve vlastní škole
  • inspirace k založení čtenářského klubu nejen pro žáky

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme