MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

24.2.2021 PS Rovné příležitosti – sdílení dobré praxe

Zveme Vás na setkání PS, kde budeme sdílet aktuální téma dnešní doby. Na otázku, jak motivovat žáky a rodiče při distančním vzdělávání, jak motivovat sebe sama a jak hledat cesty pro podporu aktivity žáků, Vám odpoví tým pedagogů ze ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci. Téma setkáni se zaměří také na partnerskou komunikaci s rodiči, podporu kompetencí žáků pro distanční vzdělávání a zásady a strategie řízení distančního vzdělávání.

Akce je určena pro členy PS a pedagogy škol.

LEKTOR: Mgr. Jiří Vymětal, ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc a Mgr. Jana Chalupová Hlávková, Mgr. Lucie Horáková

KDY: 24.2.2021, 14:00 – 16:00 hodin

Uzávěrka přihlášek je 17.2.2021.

Pozvánka.

 

Na webinář je nutné se přihlásit na zde nebo na emailu map@masmtj.cz  Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 559

Aktuality

Spolupracujeme