MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

26. 3. 2019 Specifika romského žáka aneb očima znevýhodněného dítěte

Zveme Vás na workshop, který prezentuje dobrou praxi v přístupu k romským žákům na ZŠ/MŠ prostřednictvím storytellingu (osobní příběhy). Kromě základního vhledu do problematiky sociálního vyloučení, výchovy v romské rodině a pedagogických přístupů se tým lektorů věnuje nastavení školního klimatu právě na příkladech konkrétních Romů, kterým se jako jedním z mála podařilo dosáhnout vzdělávacího úspěchu.  Workshop probíhá formou přednášky a diskuse.

Cílem workshopu je seznámení účastníků s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných žáků ve vzdělávání, přiblíží jazykové a kulturní prostředí, ve kterém vyrůstají romské děti. Na příkladech z praxe ukáže možnosti podpory jejich školní úspěšnosti, především pak podpory v rozvíjení slovní zásoby v českém jazyce a dalších jazykových kompetencích.

LEKTOŘI:      Martin Dobeš + Iveta Millerová (ASZ)

KDY:               26. 3. 2019 v  14:00 – 17:00 h.

KDE:               ZŠ  Čs. Armády 179, Moravská Třebová

Více informací nalaznete v pozvánce

Aktuality

Spolupracujeme