MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

26.5.2020 Tvořivá geometrie

„Tvořivá geometrie“

je projekt přímo podporující české učitele matematiky na různých úrovních, od mateřské až po střední školu.

Jedná se metodu, která je hojně rozšířena v zahraničí a její tvůrci do ni vložili nemalý didaktický potenciál. Ukážeme si, že i v našich školách a v rámci současného kurikula je manipulativní činnost s pomůckami Tvořivé geometrie plnohodnotnou metodou získávání, upevňování a opakování geometrických poznatků.

Workshop je určen pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ.

 

LEKTOR:       RNDr. Marie Kupčáková, PhD.

KDY:              26. 5. 2020, 13,30 – 17,00 hodin

KDE:              ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, 2. patro fyzikální učebna

 

Tvořivá geometrie 1 – OBRÁZKY A STAVBY  (Geometrické karty pro mateřské školy)

Pomocí výukových karet procvičujeme první, nejjednodušší témata dětského geometrického poznávání.

 • Hledáme tvary: čtverec, trojúhelník, kruh
 • Sestavujeme obrázky
 • Doplňujeme druhou polovinu obrázku
 • Vytváříme stavby
 • Víme, co je obrázek, a co je opravdová stavba
 • Hrajeme si se stavebnicí

 

ZŠ – 1. stupeň

Tvořivá geometrie 2 – ROVINA A PROSTOR  (Geometrické karty pro první stupeň ZŠ)

Výukové karty jsou rozděleny do dvou úrovní (3. ročník, 5. ročník) a obsahují například témata:

 • Poznávání vlastností rovinných útvarů a jejich třídění
 • Osová souměrnost
 • Vyplňování a sestavování rovinných útvarů
 • Poznávání vlastností a charakteristik prostorových útvarů
 • Rovinová souměrnost
 • Krychlové stavby

Přihlásit na workshop se můžete přihlásit zde.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme