MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

28.4.2021 Formativní hodnocení v MŠ

Webinář je určen všem pedagogům MŠ, kteří chtějí posílit svou dovednost v používání formativního hodnocení u dětí.

Cílem webináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnoticích kritérií, která vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současném systému vzdělávání.

Společně se naučíme vytvořit vlastní hodnoticí a sebehodnoticí nástroje pro hodnocení průběhu, pokroku a výsledků práce dítěte. Vyzkoušíme si volbu různých metod formativního hodnocení s cílem podpořit motivaci a přispět prostřednictvím hodnocení k naplňování cílů učení. Naučíme se vytvářet kritéria hodnocení a prakticky porovnáme rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a  dopad obojího na celoživotní proces učení dítěte.

Lektor: Mgr. Dana Forýtková

Kdy: 28.4.2021  od 13,00 do 16,00 hodin, online

 

Akce je pro účastníky zdarma.

Na akci je nutné se přihlásit na zde v kategorii akce nebo na emailu map@masmtj.cz.

Uzávěrka přihlášek je 21. 4. 2021

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme