MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

3. 4. 2019 Základy matematické gramotnosti a její rozvoj na 1. st. ZŠ s ohledem na individualitu žáka

WORKSHOP JE PLNĚ OBSAZEN!

Cílem setkání je nastínit možnosti a vhodné postupy rozvoje matematické gramotnosti  u žáků 1. stupně ZŠ. Společně si odpovíme na otázky: „Co všechno ovlivní matematickou gramotnost žáka? Jaký vliv má osvojení základních matematických pojmů na matematickou gramotnost? Potřebujeme znát předpoklady žáka osvojovat si základní matematické pojmy?

Jak můžeme sledovat a stimulovat matematické schopnosti, dovednosti, vědomosti a jejich využívání v každodenním životě?“

Výměna zkušeností  bude také zaměřená na  zmapování  souboru námětů, pomůcek a dalších zdrojů, ze kterých můžeme čerpat při rozvoji specifických matematických schopností a dovedností žáků. Jedním z hlavních cílů je ukázat příklady činností i postupů, které  mohou být považovány za méně obvyklé, přesto osvědčené.

 

Vhodné pro učitele  1. stupně ZŠ.

 

Termín:                         3. 4. 2019   9.00 – 15.00 h

Místo konání:               Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21

Lektor:                           Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog PPP Brno)

 

Na přednášku je nutné se přihlásit prostřednictvím emailu map@masmtj.cz

Uzávěrka přihlášek:     27. 3. 2019

Pozvánka

 

Aktuality

Spolupracujeme