MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

31. 5. 2019 Jak pracovat s talentem u dětí

Každý narozený jedinec má předpoklady k rozvoji a potenciál k tomu, aby ve společnosti uspěl. Vliv nejbližšího okolí (zejména rodiny a později také školy) z velké části rozhoduje o tom, zda a jak se talent u dětí rozvine. Cílem tohoto semináře je inspirovat rodiče i pedagogické pracovníky, aby přirozené osobnostní talenty u dětí rozpoznali, rozvíjeli a dokázali je propojovat. Jde o inspiraci formální, zaměřenou na školy, ale také neformální, zaměřenou na rodiče. Změna přístupu se pozitivně projeví v uvolnění tvořivého potenciálu dětí, v růstu jejich sebevědomí i v jejich celkové motivaci.

 

Vhodné pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a zájmového vzdělávání.

LEKTOR:       Mgr. Jiří Halda

KDY:               31. 5. 2019 v  12:30 – 15:30 h.

KDE:               ZŠ  Kostelní náměstí 21, Moravská Třebová

 

Na přednášku je nutné se přihlásit prostřednictvím emailu map@masmtj.cz

Uzávěrka přihlášek je 22. 5. 2019.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme