MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Škola nanečisto

Dne 22.10.2019 proběhlo v rámci projektu MAP II ve spolupráci se SAS Charita Moravská Třebová a MŠ Piaristická další setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů na téma sebeobsluha. Akce se zúčastnilo několik rodin s dětmi. Děti si vyrobily housenku z listí a z paní učitelkou z MŠ Piaristická procvičily sebeobslužné dovednosti. Na příštím setkání 5.11.2019, na které se všichni společně těší, přijde za dětmi pracovnice knihovny Moravská Třebová. Téma setkání bude Kniha je můj kamarád.

 

Aktuality

Spolupracujeme