MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Plánované aktivity pro pedagogy a rodiče v r. 2020

Nabídka pro pedagogy ….

21.5. 2020 Rizikové chování dětí a mládeže (PaedDr. Zdeněk Martínek)

17.9. 2020 Jak stanovovat hranice dětem a rodičům a aneb pravidla nejsou povidla

(PhDr. Marek Herman)

15.10. 2020 Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musí ukázat cestu (Mgr. Jovanka Rybová)

20.10. 2020 Třídní učitel, jeho povinnosti a působení v běžné i inkluzivní třídě

(Mgr. Dana Forýtková)

podzim 2020 Asistent pedagoga ve třídě (PaedDr. Pavlína Baslerová)

podzim 2020 Exkurze do MŠ Sluníčko Brno

 

Rodičovské kavárny

 

22.6. 2020 Každé dítě má na něco talent, jen objevit na co… (Mgr. Jiří Halda)        

17.9. 2020 Selhání otců (PhDr. Marek Herman)

podzim 2020 Vzájemná spolupráce asistenta pedagoga a rodičů dítěte

(PaedDr. Pavlína Baslerová)

… a připravujeme další.

Aktuality

Spolupracujeme