MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Květen 2022 Program na podporu polytechnické výchovy

Ptáte se, co je to POLYBUS?

Kouzelné auto, které ve svém nitru ukrývá spoustu pomůcek. Díky nim dokáže vytvořit miniučebny pro technické vzdělávání v exteriérech vaší školy. Najdete tu témata dnešních dnů zakomponovaná do praktické a zkušenostní výuky. Neuniknou vám nové pohledy na propojování předmětů, komplexní vzdělávání dětí a možná nasměrujeme vaše kroky k tomu, jak vést technické vyučování na nižších stupních vzdělávacího systému.

Výukové programy budou probíhat v těchto termínech: 4.5.; 5.5.; 16.5.; 17.5.; 23.5.; a 24.5. 2022

Místo konání: CEV Stolístek Linhartice 116

Akce je určena pro děti MŠ a 1. st. ZŠ.

Podrobnější informace k organizaci akce bude do škol zaslána emailem. kontaktní osoba L. Bojanovská, tel.739 269 559

Aktuality

Spolupracujeme