MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

7. 11. 2019 Projektová metoda v ZŠ (2. díl tvorby regionální učebnice)

Už jste si vyzkoušeli projektové vyučování napříč předměty? Hledáte vhodné téma, které bude mít různorodé výstupy a zajímavé činnosti? Zkuste spolu s námi uchopit podstatu této metody výuky a sdílet projektové zkušenosti…

Projektové vyučování je komplexní a efektivní metodou s řadou pozitiv: vysoká motivace žáků, žáci si osvojí velké množství různorodých dovedností, učí se přirozeným způsobem na skutečných problémech, do výuky se zapojují všemi smysly, osobním nasazením, svými zájmy. Naučí se plánovat vlastní práci a cítit spoluodpovědnost za celkový výsledek.

V 1. části workshopu si zaktualizujeme klíčové znalosti o projektové metodě a jejím využití ve výuce v ZŠ, propojíme je s plánem integrace projektů do výuky na ZŠ. Ve 2. části workshopu budou účastníkům nabídnuty individuální či skupinové aktivity směřující k přípravě nutných podmínek pro úspěšnou projektovou výuku ve třídě a ve škole a k rozpracování tématu/problému vhodného pro projekt.

Vhodné pro pedagogické pracovníky všech stupňů i předmětů ZŠ.

LEKTOR:       Doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.

KDY:              7. 11. 2019, 11:00 – 16:00 hodin

KDE:              ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová

Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2019.

Na workshop je nutné se přihlásit zde  nebo emailu map@masmtj.cz

Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 55

Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2019.

Akce je pro účastníky zdarma.

Pozvánka

 

 

Aktuality

Spolupracujeme