MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

7.2.2020 Ochutnávkový workshop Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)

Budete tak mít možnost ochutnat nejen práci přímo s metodou, ale dozvíte se, jak a kde se metoda využívá a jak vám, vašemu pracovišti či rodině může pomoci. Nejde tedy o realizaci celého kurzu, nýbrž o příležitost se seznámit s konceptem, popř. se dozvědět o podmínkách účasti na kurzu FIE I (80 h), který se uskuteční během měsíce března – května 2020 v Jevíčku.

Více o FIE:

„Učím se myslet“. Metoda pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek, přináší umění vytvořit si vlastní strategii při řešení úkolu a sdílení rozdílných postupů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyb, rozvíjí respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě a rozmotat se z věcí, které nás svazují. Program posiluje pocity kompetence a odstraňuje negativní sebepojetí.

Metoda je využitelná při práci se všemi věkovými skupinami (od předškoláků po seniory), při snaze překonat různé obtíže (školní selhávání z různých důvodů, poruchy učení, poruchy pozornosti, hraniční intelekt či mentální postižení, poruchy autistického spektra) a  i v různých prostředích (školství, sociální služby). S metodou mohou pracovat rodiče, učitelé, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci a kdokoliv, kdo absolvuje akreditované vzdělávání. Podrobnější informace o metodě najdete na www.cogito-centrum.cz

LEKTOR:       Mgr. Kamila Štindlová ( Cogito centrum, České Budějovice)

KDY:               7. 2. 2020, 8:00 – 14:00 hodin

KDE:              ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, 2. patro fyzikální učebna

Na workshop je nutné se přihlásit  zde nebo emailu map@masmtj.cz  Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 559.

Uzávěrka přihlášek 30. 1. 2020.

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme