MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

7.9.2020 Využití ICT v mateřské škole

Workshop je vhodný pouze pro pracovníky mateřských škol, kteří potřebují rozšířit své dovednosti v oblasti komunikace směrem k rodičům, ale také v rámci samotné organizace. Důraz je kladen na nastavení dlouhodobé strategie, ale také na zavedení nástrojů na okamžitou reakci s pomocí mobilních zařízení. Představíme a vyzkoušíme si nejběžnější nástroje pro videokonference.  Po absolvování kurzu budete znát zásady komunikace a budete schopni efektivně komunikovat s rodiči pomocí aplikací, uspořádat videokonferenci a případně organizovat a vést výuku na dálku.

Přehled témat:

  1. blok – Metody a formy komunikace s rodiči (email,  FB, WhatsApp, web)
  2. blok – ICT inspirace pro práci s dětmi (využití ICT při přípravě materiálů pro práci s dětmi, přehled hotových aplikací pro rozvoj dovedností dětí, práce s digitální fotografii, videozáznamem, zvukovou nahrávkou).
  3. blok – Google Disk jako pomocník učitele (cloudové úložiště, principy práce, možnosti sdílení a spolupráce mezi pedagogy v MŠ).

Časová dotace workshopu je 12 vyučovacích hodin (4 x3 hod ).

Lektor:           Mgr. Lenka Jandlová

KDY:               7., 14., 21. 9., 5. 10. 2020 vždy od 14:00 do 17:00 hodin

KDE:               ZŠ Kostelní nám. 21, 2. patro

 

Workshop je určen pro začátečníky z řad pedagogů MŠ. Obsah kurzu bude upraven dle potřeb účastníků.

V případě možnosti si doneste vlastní notebook.

Na workshop je nutné se přihlásit zde nebo na emailu map@masmtj.cz  Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 559.

Uzávěrka přihlášek je 1. 9. 2020

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme