MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

18. 11. 2020 Setkání PS Rovné příležitosti a sdílení dobré praxe na téma Asistent pedagoga ve třídě

Zveme vás na online setkání PS Rovné příležitosti, která bude mimo jiné určena ke sdílení dobré praxe k tématu asistentů pedagoga ve třídě.

Na setkání bude sdílet své zkušenosti v oblasti práce asistentů pedagoga PaedDr. Pavlínu Baslerová z UPOL Olomouc.

Anotace setkání – asistenti pedagoga:

Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých školách nezastupitelnou roli při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Řadě z nich chybí metodická podpora ze strany škol, někteří narážejí na problémy v komunikaci s učiteli nebo rodiči.

O tom, jak nastavit vhodné podmínky pro práci asistenta pedagoga ve škole, o tom, co je důležité pro jeho práci a mnoho dalších praktických rad, Vám zodpoví PaedDr. Pavlína Baslerová, odborný asistent UPOL, spoluautorka katalogu podpůrných opatření a metodických příruček pro práci s žáky se speciálními potřebami.

Možnost konzultace individuálních případů z praxe.

Vhodné pro učitele základních škol a jejich asistenty.

Lektor:       PaedDr. Pavlína Baslerová , odborný asistent UPOL

Kdy:           18. 11. 2020, od 16:00 hodin

Kde:           online setkání

Uzávěrka přihlášek: 11. 11. 2020

Na workshop je nutné se přihlásit zde nebo  emailu map@masmtj.cz Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 55

Více o projektu na www.mapmtj.cz

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme