MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

18.11. 2020 Rodičovská kavárna „Vzájemná spolupráce asistenta pedagoga a rodičů dítěte“

AKCE JE ZRUŠENA.
Rodičovská kavárna je tentokrát zaměřena na spolupráci rodiny a asistentů pedagoga ve škole.
Podpora a vzájemná spolupráce rodičů a asistenta pedagoga je důležitá pro zdárný vzdělávací proces dítěte. Zapojení rodiny do procesu vzdělávání je velmi cenné a potřebné a musí dojít k vytvoření takových podmínek pro vzájemnou komunikaci, aby vyhovovaly oběma stranám.
O tom, jak nastavit vhodné podmínky pro spolupráci rodiny a asistenta pedagoga , o tom, co je důležité pro dítě s asistentem pedagoga v procesu vzdělávání, Vám odpoví PaedDr. Pavlína Baslerová, odborná asistentka na Univerzitě Palackého.
Lektor: PaedDr. Pavlína Baslerová, odborná asistentka UPOL.
Kdy: 18. 11. 2020, 16:30 hodin
Kde: ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, 2. patro

Akce je pro účastníky ZDARMA.

V případě zájmu je nutné se předem přihlásit

Na přednášku je nutné se přihlásit zde nebo na emailu map@masmtj.cz Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 55

Uzávěrka přihlášek: 11.11.2020

Pozvánka

Realizátor projektu: MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko

Aktuality

Spolupracujeme