MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

9. – 13.8.2021 „English and Art“ pro žáky 2. stupně

AKCE JE JIŽ PLNĚ OBSAZENA. NÁHRADNÍCI SE MOHOU HLÁSIT NA EMAIL: map@masmtj.cz

Program letní školy je připraven pro  úplné začátečníky i pokročilejší příznivce výtvarného umění, kteří si chtějí zlepšit svoji  angličtinu v konverzaci s rodilým mluvčím i novými kamarády. Aktivity jednotlivých dnů jsou pečlivě provázané s důrazem na zážitek, upevňování kolektivu a vzdělávání.

Na děti čekají kvalifikovaní lektoři, se kterými se budou věnovat různým výtvarným technikám s různým výtvarným materiálem. Také výuka AJ bude přizpůsobena věkovým zvláštnostem dětí, především pak jejich stávající znalostní úrovni.

Akce je určena pro žáky 2. stupně ZŠ.

LEKTOŘI:

Michael Stuart Esson   učitel angličtiny-rodilý mluvčí, věnuje se také  umělecké tvorbě

Veronika Beranová – učitelka angličtiny, lektorka kurzů pro děti i dospělé

 Lucie Muchovičová – učitelka výtvarného oboru v ZUŠ

 

TERMÍN:                 9. 8. – 13. 8. 2021 vždy od 8,00 – 14,30 h

MÍSTO KONÁNÍ: Zámek Moravská Třebová, výtvarná učebna  ZUŠ

Akce je součástí projektu „MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Moravská Třebová“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654 a je spolufinancovaná Evropskou unii a státním rozpočtem ČR.

Akce je pro účastníky zdarma.

Přihlásit se můžete zde.

Termín uzávěrky přihlášek: do naplnění kapacity, počet míst je omezen!

Oběd je možné zajistit po předchozí domluvě (viz přihláška, kontaktní osoba Lenka Bojanovská 739 269 559, map@masmtj.cz)

Pozvánka

Aktuality

Spolupracujeme