MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Cechy v Jevíčku

Číslo aktivity: ZS 006
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Projekt integruje předměty vlastivěda, český jazyk a výtvarná výchova. Cílem projektu je bližší seznámení s jednotlivými cechy, a to formou práce ve skupině a práce s textem.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Spolupracujeme