MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Havran

Číslo aktivity: ZS 001
Věková kategorie: 3.-5. ročník ZŠ

Projekt integruje předměty prvouka/přírodověda, český jazyk, výtvarná výchova, částečně vlastivěda. Cílem projektu je seznámit se blíže s životem havranů a zajímavostmi o nich, a to formou práce ve skupině a práce s textem.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Přílohy ke stažení

Spolupracujeme