MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Jevíčko – Hádej, co jsem

Číslo aktivity: ZS 002
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Pracovní list integruje předměty vlastivěda/dějepis, český jazyk a matematika. Cílem je získat poznatky o významných památkách obce a dostat je tak do povědomí žáků. Podstatou je práce s textem a vyhledávání informací ve skupině.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Ke stažení

Popis výukové aktivity

Spolupracujeme