MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová

“Pomozme dětem najít samy sebe...”

Jevíčko – okolí, plánování tras

Číslo aktivity: ZS 013
Věková kategorie: na konci 5. ročníku ZŠ

Aktivita žáky seznámení s blízkým okolím města. Provede je s prací s mapou, orientací na mapě a plánování tras.

Vlastnosti aktivity

čtenářská gramotnost

matematická gramotnost

digitální gramotnost

Spolupracujeme